Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và báo...

Bộ Kế hoạch và đầu tư đăng tải nội dung Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và báo cáo giải trình ý kiến của các Đại biểu Quốc hội về dự án Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại kỳ hợp thứ 8 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.

Lịch sự kiện