Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn danh sách ngắn tư vấn lập...

Ngày 29/9/2015, Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) có Quyết định số 710/QĐ-QLĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn danh sách ngắn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và hỗ trợ lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án PPP sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển dự án (PDF) thuộc Dự án Hỗ trợ đối tác công - tư.

Lịch sự kiện