Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Ban hành Quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư...

Ngày 18/5/2016, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 224/QĐ-UBND Quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lịch sự kiện