Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  • Chia sẻ rủi ro là mấu chốt để thu hút đầu tư PPP

  • Tên gọi “cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu” là chưa chính xác

  • Có cách để tránh được rủi ro tài khóa

  • Sai lệch giữa số liệu tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán của...

  • Đàm phán và ký kết biên bản đàm phán sơ bộ hợp đồng với nhà đầu...

  • Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau thời điểm đóng thầu có...

  • Lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

  • Có thể chuyển từ thanh toán bằng quỹ đất sang thanh toán bằng...

Lịch sự kiện