Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  • Thông xe cầu Vàm Cống: Người dân không còn phải “qua sông luỵ phà”

  • Bộ GTVT cam kết giao mặt bằng sạch trước khi triển khai cao tốc Bắc-Nam

  • Đầu tư cao tốc Bắc-Nam: Không ban hành cơ chế ưu đãi, không phân biệt nhà đầu tư

  • Nhà đầu tư cao tốc Bắc-Nam cần những tiêu chí gì?

  • Sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án...

  • Về chuyển tiếp quy định liên quan đến chi phí bảo toàn vốn cho...

  • Sửa đổi hợp đồng dự án PPP

  • Nguồn vốn chuẩn bị dự án PPP

Lịch sự kiện