Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  • Đang rà soát nhiều dự án BT đã ký hợp đồng

  • 15 dự án BOT ký hợp đồng trước 2011 vướng quyết toán

  • Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm chậm tiến độ Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

  • Sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án...

  • Về chuyển tiếp quy định liên quan đến chi phí bảo toàn vốn cho...

  • Sửa đổi hợp đồng dự án PPP

  • Nguồn vốn chuẩn bị dự án PPP

Lịch sự kiện