Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  • Hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả đấu thầu

  • Đầu tư cho giao thông ĐBSCL: Nhu cầu lớn, trông vào PPP

  • “Tắc nghẽn” cơ chế, các dự án BOT giao thông gặp khó

  • Đề xuất bãi bỏ một số quy định không phù hợp về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

  • Sai lệch giữa số liệu tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán của...

  • Đàm phán và ký kết biên bản đàm phán sơ bộ hợp đồng với nhà đầu...

  • Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau thời điểm đóng thầu có...

  • Lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

  • Có thể chuyển từ thanh toán bằng quỹ đất sang thanh toán bằng...

Lịch sự kiện