Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  • Nhiều “ông lớn” muốn được chỉ định thực hiện cao tốc Bắc - Nam

  • Sớm khơi thông tuyến đường huyết mạch Bắc - Nam

  • Đầu tư điện mặt trời: Đấu thầu dự án là tối ưu

  • ​Chia sẻ rủi ro doanh thu và kiểm toán tại dự án PPP: Quy định quá chặt sẽ khó hấp dẫn đầu tư

  • Sai lệch giữa số liệu tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán của...

  • Đàm phán và ký kết biên bản đàm phán sơ bộ hợp đồng với nhà đầu...

  • Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau thời điểm đóng thầu có...

  • Lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

  • Có thể chuyển từ thanh toán bằng quỹ đất sang thanh toán bằng...

Lịch sự kiện