Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  • Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình: 2 nhà đầu tư trúng sơ tuyển

  • Dự án Đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ: Vì sao không sử dụng quyền thu phí?

  • Nhiều địa phương muốn duy trì hình thức đầu tư BT

  • Áp dụng quy định chuyển tiếp Nghị định 63/2018/NĐ-CP

  • Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư

  • Yêu cầu về quy hoạch xây dựng đối với dự án BT như thế nào?

  • Điều chỉnh hợp đồng từ BOT sang BT

  • Một số nội dung chuyển tiếp đối với hợp đồng BT

Lịch sự kiện