Sáng 9/7/2019, Ban Quản lý dự án 85 và Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông vận tải) đã tiến hành mở sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện 2 dự án thành phần (đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo và đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết) thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Có 5 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự sơ tuyển tại Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh: Bích Thảo
Có 5 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự sơ tuyển tại Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh: Bích Thảo

Như vậy, tính đến nay, các bên mời thầu đã hoàn thành mở sơ tuyển quốc tế 7 trong số 8 dự án thành phần đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) của đại dự án này.

Ban Quản lý dự án 85 cho biết, Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Thời gian thực hiện dự án thành phần này là từ năm 2019 đến năm 2022. Tổng vốn thực hiện Dự án dự kiến là 13.687 tỷ đồng; loại hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), trong đó vốn góp của Nhà nước là 9.311 tỷ đồng. Hình thức sơ tuyển nhà đầu tư là rộng rãi quốc tế. Thời gian phát hành hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST) từ 8h30 ngày 10/5/2019 đến 8h30 ngày 9/7/2019.

Mục tiêu của dự án thành phần này là xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông đoạn từ Km54 00 phía sau nút giao Cam Ranh (điểm cuối Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm), thuộc địa phận xã Cam Thịnh Tây, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đến Km134 00, phía trước nút giao Vĩnh Hảo, trùng điểm đầu Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Tại Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, có 6 nhà đầu tư nộp HSDST.
Theo Biên bản mở sơ tuyển, có 14 nhà đầu tư mua HSMST nhưng chỉ có 6 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự sơ tuyển (HSDST). Trong đó có 4 nhà đầu tư độc lập, gồm: Công ty Cơ khí và Xây dựng POSCO E&C Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam, Công ty TNHH China Harbour Engineering, Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư và thi công Vân Nam. 2 nhà đầu tư liên danh gồm: Liên danh Công ty China National Machinery Import & Export Corp - Công ty Đường sắt 21 Trung Quốc (China Railway 21 Bureau Group) - Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập và Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả - Công ty CP Đầu tư xây dựng Hải Thạch - Công ty CP Đầu tư xây dựng 194. Biên bản cũng ghi nhận tình trạng niêm phong đầy đủ của 6 HSDST, không có nhà đầu tư nào có văn bản đề nghị rút HSDST.

Cùng trong sáng ngày 9/7/2019, Ban Quản lý dự án 7 đã mở sơ tuyển nhà đầu tư Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Dự án thành phần này có điểm đầu tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; điểm cuối tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Dự kiến, dự án thành phần này sẽ được khởi công trong năm 2019, cơ bản hoàn thành năm 2021, thời gian hoàn vốn đầu tư khoảng 18 năm 2 tháng. Tổng chi phí thực hiện dự kiến là 11.160 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước đóng góp là 3.883 tỷ đồng, loại hợp đồng BOT, hình thức sơ tuyển nhà đầu tư là rộng rãi quốc tế. Thời gian phát hành HSMST từ 9h ngày 10/5/2019 đến 9h ngày 9/7/2019.

Ban Quản lý dự án 7 cho biết, trong thời gian mời sơ tuyển, có 20 nhà đầu tư mua HSMST nhưng đến thời điểm đóng sơ tuyển, chỉ có 5 nhà đầu tư nộp HSDST. Trong đó có 2 nhà đầu tư độc lập gồm: Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Quản Trung, Tổng công ty Cầu và Đường Trung Quốc (China Road and Bridge Corporation); 3 nhà đầu tư liên danh, gồm: Liên danh Công ty China National Machinery Import & Export Corp - Công ty Đường sắt 21 Trung Quốc - Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập, Liên danh Công ty CP Xây dựng Coteccons - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6; Liên danh Công ty TNHH China Gezhouba Group - Công ty CP Đầu tư xây dựng 194 - Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620.

Dự kiến, Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án Đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 sẽ được Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ GTVT) mở sơ tuyển vào lúc 9h30 ngày 13/7/2019. Dự án thành phần này có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 614 triệu USD, hợp đồng BOT, trong đó sử dụng hơn 106 triệu USD vốn ngân sách nhà nước.

Khánh Ngọc
baodauthau.vn

    Tổng số lượt xem: 121
  •