Bộ Kế hoạch và đầu tư đăng tải nội dung Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và báo cáo giải trình ý kiến của các Đại biểu Quốc hội về dự án Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại kỳ hợp thứ 8 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.

Ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp đối với Dự thảo xin gửi về Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Email:linhgiangnguyen@mpi.gov.vn./.


File đính kèm:
Dự_thảo_Luật_PPP_ngày_05.3.2020_(clean).pdf
Báo_cáo_68_tiếp_thu__giải_trình_ý_kiến_ĐBQH_kỳ_họp_8_1.PDF
    Tổng số lượt xem: 550
  •