Để tăng cường tính minh bạch cho công tác đấu thầu, trong năm 2021, Cục Quản lý đấu thầu (QLĐT) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường số hóa và công khai thông tin đấu thầu. Bên cạnh đó, rà soát, nghiên cứu, xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để ngăn ngừa hành vi tiêu cực trong đấu thầu, thực hiện các giải pháp đồng bộ để dần hiện thực hóa mua sắm công xanh.

Cục QLĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường số hóa và công khai thông tin đấu thầu. Ảnh: Lê Tiên

Cục QLĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường số hóa và công khai thông tin đấu thầu. Ảnh: Lê Tiên

Tổng kết công tác năm 2020, Cục trưởng Cục QLĐT Nguyễn Đăng Trương cho biết, trong bối cảnh khối lượng nhiệm vụ được giao lớn, đặc biệt là công tác xây dựng cơ chế chính sách, tập thể Cục QLĐT đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng tối đa yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Trong đó, đề xuất, tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách về đấu thầu, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); triển khai đấu thầu qua mạng; truyền thông, phổ biến cơ chế, chính sách về đấu thầu; đàm phán nội dung về mua sắm công trong các hiệp định thương mại tự do...

Năm 2020, Cục QLĐT đã tổ chức nghiên cứu trình 1 luật, 3 nghị định và 3 thông tư gồm: Luật PPP; Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP); Nghị định số 95/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP; Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật PPP (đã trình Chính phủ ngày 30/11/2020); Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn thi hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP; Thông tư số 09/2020/TT-BKHĐT ngày 27/11/2020 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP.

Để hỗ trợ các chủ đầu tư/bên mời thầu, doanh nghiệp xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác đấu thầu, năm 2020, Cục QLĐT đã ban hành gần 1.600 văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu, khoảng 500 văn bản hướng dẫn về lĩnh vực PPP cho các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp… Cục cũng thường xuyên trả lời các câu hỏi của công dân qua Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&ĐT, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Bên cạnh đó, năm 2020, Cục QLĐT đã tiếp nhận và xử lý 132 văn bản về kiến nghị trong đấu thầu. Ngoài việc tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn quy trình, thủ tục, các quy định pháp luật về đấu thầu, các văn bản xử lý kiến nghị của Cục còn giúp cảnh báo các cơ quan chức năng, đặc biệt là chủ đầu tư, bên mời thầu và sở KH&ĐT trong việc nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Năm 2020, Cục QLĐT cũng đã thực hiện các giải pháp nâng cấp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho nhà thầu, bên mời thầu/chủ đầu tư khi tham gia đấu thầu qua mạng, tăng tỷ lệ đấu thầu qua mạng. Đến cuối tháng 12/2020, cả nước có khoảng 38.000 bên mời thầu và 115.000 nhà thầu được phê duyệt đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Năm 2020 có gần 90.000 gói thầu đấu thầu qua mạng với tổng giá trị 227.242 tỷ đồng, chiếm 86,2% tổng số lượng và 53,7% tổng giá trị gói thầu đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh có thể áp dụng đấu thầu qua mạng, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng tính công khai, minh bạch và hiệu quả của công tác đấu thầu.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương đánh giá, năm 2020, Cục QLĐT đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc được giao một cách bài bản và chuyên nghiệp trên nhiều phương diện và có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, Luật PPP do Cục Quản lý đấu thầu chủ trì xây dựng đã được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Đây là nỗ lực lớn của cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý về đầu tư PPP. Cục cũng đã quản lý và vận hành tốt Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đẩy mạnh công tác số hóa hoạt động đấu thầu, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công.

Năm 2021, Cục QLĐT sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, PPP như: Tổng kết thi hành Luật Đấu thầu 2013 và xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu 2013; xây dựng các thông tư liên quan đến các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA; thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP; các thông tư về đấu thầu qua mạng...

Tuấn Dũng
Báo Đấu thầu

    Tổng số lượt xem: 300
  •