Hiện doanh nghiệp của tôi đang tiến hành nghiên cứu, triển khai một số dự án trên địa bàn một số tỉnh thành. Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp gặp vướng mắc liên quan đến hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án thương mại dịch vụ. Tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất là thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, tại Điều 61, 62 Luật Đất đai thì dự án không thuộc đối tượng để đưa vào danh mục dự án thu hồi đất. Với các nội dung nêu trên, vậy đối với trường hợp dự án thương mại, dịch vụ mà không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất thì có thuộc phạm vi áp dụng của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP không?

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định điều kiện để xác định dự án đầu tư có sử dụng đất bao gồm: (i) Thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển đô thị; (ii) Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật; (iii) Không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo thông tin được cung cấp, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. Vì vậy, Công ty cần nghiên cứu, rà soát trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh và đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, việc lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. Ngoài ra, trường hợp dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP thì được chọn áp dụng quy định của Nghị định này (điểm b Điều 2).

    Tổng số lượt xem: 241
  •