Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT là Chủ tịch Hội đồng thẩm định BCNCTKT dự án Vành đai 3 TP.HCM
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT là Chủ tịch Hội đồng thẩm định BCNCTKT dự án Vành đai 3 TP.HCM

Trước đó, ngày 24/1/2022, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau cuộc họp về dự án vành đai 3 và 4 TP.HCM. Thủ tướng nhấn mạnh hai tuyến này vai trò quan trọng kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, song dự án đi qua đô thị, tổng mức đầu tư rất lớn, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư rất cao nên đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) khó khả thi, nhất là vành đai 3. Vì thế, trên cơ sở báo cáo của UBND TP.Hồ Chí Minh và ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng kết luận thống nhất đầu tư công đối với đường Vành đai 3 để đẩy nhanh tiến độ, trong đó sử dụng kết hợp vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

UBND TP.Hồ Chí Minh được giao là cơ quan chuẩn bị đầu tư Vành đai 3, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. Thành phố cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án này vào tháng 2/2022 để trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 năm nay.

Minh Thư
Báo Đấu thầu

    Tổng số lượt xem: 28
  •