Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, cụ thể như sau:

- Chủ trì: Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

- Địa điểm: Sài Gòn Palace Ho tel, 56 - 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;

- Thời gian: Từ 7h30-12h00, Thứ Năm ngày 09/4/2015.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ chị Hoài Phương điện thoại 080.44681 hoặc 01689.954.806, fax 08044323, email: hoaiphuong.aob@gmail.com

    Tổng số lượt xem: 1604
  •