Bộ Kế hoạch và đầu tư phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức khóa đào tạo về PPP trong lĩnh vực xử lý nước thải tại Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- Thời gian:Từ 8h30 đến 17h00 trong 02 ngày, 16-17/4/2015;

- Địa điểm:Khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng, số 962 Ngô Quyền, Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng;

- Chủ trì:Lãnh đạo Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Lãnh đạo Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng)

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ chị Hồng Hà, điện thoại 08044681 hoặc 0977947472, fax 08044323, email:lehongha@mpi.gov.vn

    Tổng số lượt xem: 1514
  •