- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa theo hình thức hợp đồng BOT.

- Đơn vị công bố danh mục dự án: Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh.

- Đơn vị chuẩn bị dự án: Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh.

- Loại hợp đồng: BOT.

- Tổng vốn đầu tư/ tổng mức đầu tư: 2.207.000.000.000 VND.

- Vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án: 0 VND.

- Mục tiêu của dự án: Nhằm từng bước hoàn chỉnh đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch, phát huy hiệu quả nguồn vốn Nhà nước đã đầu tư, kết nối các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Tây Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu vận tải, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong khu vực Dự án nói chung và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Long An nói riêng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT.

- Địa điểm thực hiện: Các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Long An.

- Quy mô, công suất: Đầu tư các hạng mục còn lại (không bao gồm cầu vượt Quốc lộ 13, cầu vượt Quốc lộ 22, phần đường thuộc nút giao Quốc lộ 22) của Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, thuộc các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An. Tổng chiều dài tuyến khoảng 72,5km. Cấp đường: Đường cấp III (02 làn xe); tiêu chuẩn hình học phù hợp đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 100km/h. Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế TCVN 5729: 1997 và một số tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan. Chất lượng công trình, dự án: Theo các quy định của pháp luật về xây dựng.

- Thời gian thực hiện: Lựa chọn nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết hợp đồng dự án: Dự kiến quý IV/2018. Khởi công dự án: Dự kiến năm 2019. Thời gian xây dựng: Khoảng 02 năm.

- Trạng thái dự án: Đã công bố danh mục dự án.

Chi tiết xem tại: http://muasamcong.mpi.gov.vn/

(Hướng dẫn: truy cập website trên rồi vào mục “Lựa chọn nhà đầu tư” --> “Công bố Danh mục dự án” --> gõ “20170109889” vào “Tìm kiếm bằng số CBDMDA”.)

    Tổng số lượt xem: 862
  •