Ngày 03/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

(Chi tiết tại file đính kèm)


File đính kèm:
2956ht20170710_14501055.pdf
    Tổng số lượt xem: 1701
  •