Ngày 18/7/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 308/TB-VPCP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư sau phiên họp lần 8 của Ban Chỉ Đạo.

(Chi tiết văn bản và tài liệu báo cáo tại file đính kèm)


File đính kèm:
3223cp20170724_16513566.pdf
2017.06.20.BC_BCĐ.pdf
3223cp20170726_14475654.pdf
2017.06.20.BC_BCĐ.pdf
    Tổng số lượt xem: 1507
  •