Ngày 03/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

(Chi tiết tại file đính kèm)


File đính kèm:
70.Nghị_quyết_60B.pdf
    Tổng số lượt xem: 963
  •