Ngày 16/11/2017, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BGTVT quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước.

(Chi tiết tại file đính kèm)


File đính kèm:
2017-10-16__TT_Mau_Hs_Moi_thau_Thue_cang_(Lan_3).doc
    Tổng số lượt xem: 1109
  •