Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Chính phủ thống nhất thông qua các chính sách của Đề nghị xây dựng dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Luật PPP). Chính phủ giao Bộ KH&ĐT tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện Đề nghị xây dựng Dự án Luật này; phối hợp với Bộ Tư pháp để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Chính phủ chỉ đạo Bộ KH&ĐT xây dựng, hoàn thiện dự án Luật, trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8.

Theo Văn phòng Chính phủ, từ năm 1997 đến nay, mô hình đầu tư PPP vận hành bởi các quy định của Chính phủ đã huy động được nguồn lực quan trọng cho phát triển kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, hình thức đầu tư PPP được điều chỉnh ở cấp nghị định phát sinh nhiều bất cập, hạn chế do vướng mắc từ quy định liên quan ở các luật khác. Trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn từ khu vực tư ngày càng tăng, việc xây dựng Luật PPP có hiệu lực pháp lý cao là rất cần thiết.

Luật PPP sẽ thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, tạo lập thể chế để thu hút mạnh các thành phần kinh tế, kể cả nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng… Quan điểm định hướng lớn của việc xây dựng Luật là tạo thêm dự địa chính sách để huy động hiệu quả nguồn lực khu vực tư cho đầu tư, phát triển; hình thành khung pháp lý để quản lý thống nhất hoạt động đầu tư theo hình thức PPP; xây dựng thể chế chính sách ổn định, đồng bộ với các luật liên quan; luật hóa trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà đầu tư, các bên liên quan; thiết lập công cụ giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cơ chế hậu kiểm chặt chẽ, chế tài xử lý vi phạm trong đầu tư PPP; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân…

Luật cũng quy định cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP để áp dụng trực tiếp, tuân thủ nguyên tắc thị trường, cạnh tranh, công khai, minh bạch; quy định trình tự, thủ tục đầu tư thông thoáng, thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục hành chính;…

Tại nhiều hội thảo, diễn đàn, các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng rất kỳ vọng sớm có Luật về PPP để có chính sách ổn định, đủ hiệu lực, giải quyết được những vấn đề vướng mắc hiện nay, giúp nhà đầu tư có thể yên tâm tham gia vào các dự án kết cấu hạ tầng lớn tại Việt Nam theo hình thức PPP.

    Tổng số lượt xem: 91
  •