Ngày 04/5/2018, Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư được Chính phủ ban hành, thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và có hiệu lực thi hành ngày 19/6/2018. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 63/2018/NĐ-CP nêu trên, đồng thời lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định vừa ban hành (sẽ thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 và Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016) với Chương trình Hội nghị cụ thể như sau:

Địa điểm: Khách sạn Ramana Sài Gòn, Số 323, Đường Lê Văn Sỹ, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

Thời gian: từ 8h00 đến 16h30, ngày 08/6/2018 (thứ Sáu).

Để thuận lợi trong công tác tổ chức, đề nghị Quý Cơ quan đăng ký danh sách đại biểu tham dự với Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 06/6/2018.

(Liên hệ: chị Hà-số điện thoại: 080.44775/0947.847.569, email: lehongha@mpi.gov.vn).

    Tổng số lượt xem: 147
  •