Ngày 10/5/2018, Chính phủ đã có Nghị quyết số 54/NQ-CP thông qua các nhóm chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Trên cơ sở đó, hiện nay Bộ KH&ĐT đang phối hợp với Bộ Tư pháp lập đề nghị đưa Dự án Luật vào Chương trình xây dựng Luật năm 2019 của Chính phủ. Mọi thông tin góp ý xin gửi về địa chỉ email phuong.bui@mpi.gov.vn, liên hệ số điện thoại 080 44681 hoặc gửi văn bản về Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Chi tiết tại file đính kèm)


File đính kèm:
2559_ttr-bkhdt20180423_10412600.pdf
Ho_so_final.rar
    Tổng số lượt xem: 2172
  •