Trong khuôn khổ dự án P3SP sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của AFD, nhằm phát triển năng lực của các bên liên quan trong khu vực nhà nước cũng như khu vực tư nhân và góp phần thực hiện thành công và bền vững các dự án PPP tại Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với tư vấn KPMG tổ chức Khóa đào tạo trình độ cơ bản về PPP tại Đà Nẵng trong 2 ngày 21-22/6/2018. Khóa đào tạo cơ bản tập trung phổ biến những chính sách mới, quan trọng về PPP (Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2018), đồng thời cung cấp những kiến thức cơ bản để thực hiện đầu tư một dự án PPP.

(Chi tiết tài liệu khóa học tại file đính kèm)


File đính kèm:
Bài_trình_bày_cho_khóa_đào_tạo_của_PPA_ĐN.pdf
Basic_Training_Module_Draft_-_20180528_-_Revised_-_Day_2_-_v02-VN_Đà_Nẵn....pdf
Basic_Training_Module_Draft_-_20180611_-_Revised_-_Day_1-_v02_VN_Đà_Nẵng....pdf
    Tổng số lượt xem: 1304
  •