Trong khuôn khổ dự án P3SP sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của AFD, nhằm phát triển năng lực của các bên liên quan trong khu vực nhà nước cũng như khu vực tư nhân và góp phần thực hiện thành công và bền vững các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với tư vấn KPMG và Monitor tổ chức Khóa đào tạo trình độ nâng cao về PPP tại Hà Nội trong 3 ngày 11-13/7/2018. Trên cơ sở các nội dung chính sách mới cơ bản về PPP tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ, Khóa đào tạo trình độ nâng cao tập trung cung cấp những kiến thức chuyên sâu để thực hiện đầu tư một dự án PPP với chương trình cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 8h30 đến 17h00 các ngày 11-13/7/2018;

Địa điểm: Hội trường KBS, Văn phòng KPMG, tầng 46, tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm;

Đề nghị Quý cơ quan đăng ký danh sách đại biểu với Cục QLĐT (anh Trung, điện thoại 08044775 hoặc 0916999961, email: nguyenviettrung@mpi.gov.vn)

    Tổng số lượt xem: 149
  •