Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về PPP

Ngày 10/5/2018, Chính phủ đã có Nghị quyết số 54/NQ-CP thông qua các nhóm chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Trên cơ sở đó, hiện nay Bộ KH&ĐT đang phối hợp với Bộ Tư pháp lập đề nghị đưa Dự án Luật vào Chương trình xây dựng Luật năm 2019 của Chính phủ. Mọi thông tin góp ý xin gửi về địa chỉ email phuong.bui@mpi.gov.vn, liên hệ số điện thoại 080 44681 hoặc gửi văn bản về Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lịch sự kiện