Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Nghiên cứu chọn kịch bản...

Đó là nội dung được lưu ý tại Văn bản số 502/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Theo đó, Đề án cần xem xét nghiên cứu đầu tư đường sắt tốc độ cao đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới, tốc độ thiết kế 350 km/h và thực sự trở thành trục "xương sống".

Lịch sự kiện