Hiện nay, khung chính sách về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã dần hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các địa phương cũng như nhà đầu tư triển khai các dự án.

Ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM (Nghị quyết số 98) cũng đã có hiệu lực. Đặc biệt, HĐND Thành phố đã nhanh chóng ban hành các nghị quyết để hiện thực hóa Nghị quyết số 98, trong đó đã cụ thể nhiều chính sách đặc thù liên quan đến PPP như: mở rộng lĩnh vực, điều chỉnh tổng mức đầu tư, phân cấp, phân quyền thực hiện dự án, hỗ trợ lãi suất… Theo đó, TP. Thủ Đức sẽ có nhiều lợi thế lớn để triển khai dự án PPP. TP.HCM có môi trường minh bạch, cạnh tranh để đẩy mạnh, nhân rộng các dự án này sau thời gian dài ngưng trệ, không có thêm hợp đồng mới.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đang hoàn thiện trình UBND Thành phố ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân để triển khai dự án PPP trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào các nội dung xác định rõ chức năng, quyền hạn của các cơ quan trong việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, ký kết hợp đồng, giám sát việc triển khai. Điều này sẽ giúp quá trình triển khai dự án PPP có được sự phối hợp nhịp nhàng, thực hiện hiệu quả dự án. Khung pháp lý, chính sách đã đồng bộ, thời gian triển khai Nghị quyết lại không nhiều, do đó, để thực hiện thành công các dự án PPP, TP.HCM quan tâm nhất khâu thực thi, đội ngũ triển khai để đảm bảo sự đồng bộ, quyết liệt nhất.

Ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM (Nghị quyết số 98) cũng đã có hiệu lực. Đặc biệt, HĐND Thành phố đã nhanh chóng ban hành các nghị quyết để hiện thực hóa Nghị quyết số 98, trong đó đã cụ thể nhiều chính sách đặc thù liên quan đến PPP như: mở rộng lĩnh vực, điều chỉnh tổng mức đầu tư, phân cấp, phân quyền thực hiện dự án, hỗ trợ lãi suất… Theo đó, TP. Thủ Đức sẽ có nhiều lợi thế lớn để triển khai dự án PPP. TP.HCM có môi trường minh bạch, cạnh tranh để đẩy mạnh, nhân rộng các dự án này sau thời gian dài ngưng trệ, không có thêm hợp đồng mới.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đang hoàn thiện trình UBND Thành phố ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân để triển khai dự án PPP trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào các nội dung xác định rõ chức năng, quyền hạn của các cơ quan trong việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, ký kết hợp đồng, giám sát việc triển khai. Điều này sẽ giúp quá trình triển khai dự án PPP có được sự phối hợp nhịp nhàng, thực hiện hiệu quả dự án. Khung pháp lý, chính sách đã đồng bộ, thời gian triển khai Nghị quyết lại không nhiều, do đó, để thực hiện thành công các dự án PPP, TP.HCM quan tâm nhất khâu thực thi, đội ngũ triển khai để đảm bảo sự đồng bộ, quyết liệt nhất.


Báo Đấu thầu

    Tổng số lượt xem: 838
  •