Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề xuất dự án PPP sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư

Ngày 15/5/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 3156/BKHĐT-QLĐT gửi các Bộ, ngành và địa phương đề nghị tổng hợp các dự án PPP có nhu cầu sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu) để có cơ sở làm việc với nhà tài trợ.

  • Nguồn vốn chuẩn bị dự án cho các nước Châu Á - Thái Bình Dương...

    Ngày 21/11/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 12378/VPCP-QHQT thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh về việc Việt Nam tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật khu vực do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ các nước đồng tài trợ. Theo đó Phó Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương Việt Nam tham gia Dự án hỗ trợ kỹ thuật khu vực "Nguồn vốn chuẩn bị dự án cho các nước Châu Á - Thái Bình Dương" do ADB và Chính phủ các nước: Nhật Bản, Canada và Úc đồng tài trợ.

Lịch sự kiện