Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  • Xử lý dứt điểm vướng mắc dự án BT chuyển tiếp

  • Gỡ vướng chính sách PPP: Khơi nguồn lực tư nhân vào hạ tầng giao thông

  • Gỡ rào cản về thực thi, củng cố niềm tin cho nhà đầu tư PPP

Lịch sự kiện