Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ đối tác công tư (P3SP) sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của AFD, nhằm phát triển năng lực của các bên liên quan trong khu vực nhà nước cũng như khu vực tư nhân để thực hiện thành công, bền vững các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với tư vấn KPMG tổ chức Khóa đào tạo trình độ nâng cao về PPP tại Thành phố Đà Nẵng với chương trình cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ 8h30 đến 17h00 các ngày 10-12/9/2018;

- Địa điểm: Khách sạn Như Minh Plaza, Lô 2-A2-KH đường Phạm Văn Đồng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng;

- Nội dung: (i) Kiến thức về PPP (phân bổ và quản lý rủi ro, hợp đồng PPP, mô hình tài chính dự án...); (ii) Phân tích các trường hợp điển hình về dự án PPP; (iii) Phổ biến quy định mới về quy trình thực hiện và tài chính dự án PPP.

Đề nghị Quý cơ quan đăng ký danh sách đại biểu với Cục Quản lý đấu thầutrước ngày 06/9/2018(anh Dương, điện thoại 08043650 hoặc 0936105950, email: duonguct0506@mpi.gov.vn).

    Tổng số lượt xem: 5259
  •