Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề xuất dự án PPP sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư

Ngày 15/5/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 3156/BKHĐT-QLĐT gửi các Bộ, ngành và địa phương đề nghị tổng hợp các dự án PPP có nhu cầu sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu) để có cơ sở làm việc với nhà tài trợ.

Lịch sự kiện