Ngày 15/5/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 3156/BKHĐT-QLĐT gửi các Bộ, ngành và địa phương đề nghị tổng hợp các dự án PPP có nhu cầu sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu) để có cơ sở làm việc với nhà tài trợ.

Quy chế sử dụng nguồn vốn PDF tham khảo tại link: http://ppp.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=420&idcm=2

Thông tin về Nguồn vốn AP3F tham khảo tại link:http://ppp.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=697&idcm=2

Bản mềm đề xuất dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư đề nghị gửi về địa chỉ:pppoffice@mpi.gov.vn

(Lưu ý: Phụ lục đánh giá sơ bộ các dự án được lập trên cơ sở ý kiến tư vấn của nhà tài trợ trên cơ sở các dự án do đơn vị đăng ký, đơn vị nào chưa đăng ký dự án sẽ không có phụ lục đính kèm)

Liên hệ: 080.43650 (Dương)


File đính kèm:
VB_3159.pdf
Phụ_lục_dự_án_PDF.pdf
    Tổng số lượt xem: 1292
  •