Dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 113,52 km.

Phối cảnh nút giao Đại lộ Thăng Long với đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô
Phối cảnh nút giao Đại lộ Thăng Long với đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô

Ngày 20/12, UBND thành phố Hà Nội có quyết định phê duyệt Dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội.

Mục tiêu đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội trở thành vành đai liên vùng kinh tế trọng điểm vùng Thủ đô Hà Nội, kết nối Thủ đô với tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng, phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang đầu tư, tạo không gian phát triển mới và giải quyết các vấn đề còn tồn tại của Thủ đô Hà Nội.

Phạm vi dự án đầu tư với tổng chiều dài khoảng 113,52 km (trong đó, 103,82 km tuyến chính và 9,7km đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long).

Cụ thể là, đối với tuyến chính có tổng chiều dài khoảng 103,82 km (thành phố Hà Nội khoảng 57,52 km; tỉnh Hưng Yên khoảng 19,3 km; tỉnh Bắc Ninh khoảng 27 km). Điểm đầu khoảng Km3+695 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Điểm cuối khoảng Km40+500 trên đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long, thuộc địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Đối với đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long có tổng chiều dài khoảng 9,7 km đi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Điểm đầu khoảng Km30+900 kết nối đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long hiện hữu thuộc địa phận phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điểm cuối khoảng Km40+600 thuộc phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án được thiết kế cao tốc với vận tốc 100 km/h theo tiêu chuẩn TCVN 5729.2012. Giai đoạn hiện nay đầu tư trước 4 làn xe theo chủ trương đã được thông qua với bề rộng nền đường 17 m; bề rộng cầu 17,5 m (riêng các cầu vượt sông Hồng, sông Đuống có bề rộng cầu 24,5 m để bố trí thêm 2 làn xe máy và xe thô sơ qua cầu kết nối giữa hai bên bờ sông tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân).

Dự án sẽ được đầu tư xây dựng 8 nút giao liên thông hoàn chỉnh. Trong đó, 5 nút trên địa bàn thành phố Hà Nội; 2 nút trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 1 nút trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, Dự án đầu tư xây dựng 7 nhánh lên xuống kết nối với đường song hành hai bên.

Dự án đã được chuẩn bị đầu tư năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào sử dụng năm 2027 với tổng mức đầu tư của dự án là 56 nghìn tỷ đồng. Trong đó, đoạn trên địa bàn thành phố Hà Nội sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố và ngân sách trung ương; đoạn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh sử dụng nguồn ngân sách trung ương. Phạm vi Dự án còn lại sử dụng nguồn vốn do nhà đầu tư thu xếp.

Phối cảnh nút giao Đại lộ Thăng Long với đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô
Phối cảnh nút giao Đại lộ Thăng Long với đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô

Ngày 20/12, UBND thành phố Hà Nội có quyết định phê duyệt Dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội.

Mục tiêu đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội trở thành vành đai liên vùng kinh tế trọng điểm vùng Thủ đô Hà Nội, kết nối Thủ đô với tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng, phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang đầu tư, tạo không gian phát triển mới và giải quyết các vấn đề còn tồn tại của Thủ đô Hà Nội.

Phạm vi dự án đầu tư với tổng chiều dài khoảng 113,52 km (trong đó, 103,82 km tuyến chính và 9,7km đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long).

Cụ thể là, đối với tuyến chính có tổng chiều dài khoảng 103,82 km (thành phố Hà Nội khoảng 57,52 km; tỉnh Hưng Yên khoảng 19,3 km; tỉnh Bắc Ninh khoảng 27 km). Điểm đầu khoảng Km3+695 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Điểm cuối khoảng Km40+500 trên đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long, thuộc địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Đối với đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long có tổng chiều dài khoảng 9,7 km đi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Điểm đầu khoảng Km30+900 kết nối đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long hiện hữu thuộc địa phận phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điểm cuối khoảng Km40+600 thuộc phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án được thiết kế cao tốc với vận tốc 100 km/h theo tiêu chuẩn TCVN 5729.2012. Giai đoạn hiện nay đầu tư trước 4 làn xe theo chủ trương đã được thông qua với bề rộng nền đường 17 m; bề rộng cầu 17,5 m (riêng các cầu vượt sông Hồng, sông Đuống có bề rộng cầu 24,5 m để bố trí thêm 2 làn xe máy và xe thô sơ qua cầu kết nối giữa hai bên bờ sông tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân).

Dự án sẽ được đầu tư xây dựng 8 nút giao liên thông hoàn chỉnh. Trong đó, 5 nút trên địa bàn thành phố Hà Nội; 2 nút trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 1 nút trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, Dự án đầu tư xây dựng 7 nhánh lên xuống kết nối với đường song hành hai bên.

Dự án đã được chuẩn bị đầu tư năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào sử dụng năm 2027 với tổng mức đầu tư của dự án là 56 nghìn tỷ đồng. Trong đó, đoạn trên địa bàn thành phố Hà Nội sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố và ngân sách trung ương; đoạn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh sử dụng nguồn ngân sách trung ương. Phạm vi Dự án còn lại sử dụng nguồn vốn do nhà đầu tư thu xếp.


Báo Đấu thầu

    Tổng số lượt xem: 819
  •