Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày27/05/2019. Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Email: phuong.bui@mpi.gov.vn / buibichphuong02@gmail.com.

File đính kèm:
1._2019-05-17_Tờ_trình_dự_án_Luật_(đăng_website).pdf
2019-05-16-Du_thao_2_Luat-gui_lay_y_kien_rong_rai_(website).pdf
    Tổng số lượt xem: 3458
  •