Ngày 18/5/2016, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 224/QĐ-UBND Quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

(Chi tiết tại file đính kèm)


File đính kèm:
2869qn20160523_16065881.pdf
    Tổng số lượt xem: 4372
  •