Bộ Kế hoạch và đầu tư phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức khóa đào tạo về PPP trong lĩnh vực giao thông vận tải tại Nha Trang, cụ thể như sau:

- Thời gian:Từ 8h30 đến 17h00 trong 02 ngày, 28-29/5/2015;

- Địa điểm:Khách sạn Morin Huế, số 30, đường Lê Lợi, thành phố Huế;

- Chủ trì:Lãnh đạo Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư (Bộ Giao thông vận tải)

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ chị Hồng Hà, điện thoại 08044681 hoặc 0977947472, fax 08044323, email:lehongha@mpi.gov.vn

    Tổng số lượt xem: 4914
  •