Ngày 15 tháng 3 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang khẩn trương xây dựng Thông tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Nhằm hoàn thiện Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Thông tư nêu trên với chương trình như sau (chi tiết xem tại file đính kèm):

- Chủ trì: Lãnh đạo Cục Quản lý đấu thầu.

- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh, 962 Ngô Quyền, An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian: từ 8h00 đến 11h40, ngày 25/10/2016 (thứ Ba).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu dự thảo Thông tư, các nội dung chính dự kiến sẽ trao đổi và cử đại diện tham dự, phát biểu tại Hội thảo.

Để thuận lợi trong công tác tổ chức, đề nghị Quý Cơ quan đăng ký danh sách đại biểu tham dự với Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22/10/2016 (c.Chi: 08043650/0988820507).

    Tổng số lượt xem: 4378
  •