- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Cái Tàu trên tuyến đường Thới Bình - U Minh theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

- Đơn vị công bố danh mục dự án: Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau.

- Đơn vị chuẩn bị dự án: Công ty TNHH Xây dựng Trọng Phúc.

- Loại hợp đồng: BOT.

- Tổng vốn đầu tư/ tổng mức đầu tư: 69.954.408.000 VND.

- Vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án: 0 VND.

- Mục tiêu của dự án: Đầu tư xây dựng cầu qua sông Cái Tàu, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phát huy khả năng khai thác tối đa của tuyến đường Thới Bình - U Minh; đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa được nhanh chóng, thuận lợi và an toàn; góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện U Minh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

- Địa điểm thực hiện: Xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

- Quy mô, công suất: Phần cầu:- Xây dựng mới với quy mô vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.Tải trọng thiết kế: 0,65HL93..

- Thời gian thực hiện: 2017 - 2018.

- Trạng thái dự án: Đã công bố danh mục dự án.

Chi tiết xem tại: http://muasamcong.mpi.gov.vn/

(Hướng dẫn: truy cập website trên rồi vào mục “Lựa chọn nhà đầu tư” --> “Công bố Danh mục dự án” --> gõ “20170110931” vào “Tìm kiếm bằng số CBDMDA”.)

    Tổng số lượt xem: 5880
  •