Trong khuôn khổ dự án P3SP sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của AFD, nhằm phát triển năng lực của các bên liên quan trong khu vực nhà nước cũng như khu vực tư nhân và góp phần thực hiện thành công và bền vững các dự án PPP tại Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với tư vấn KPMG tổ chức Khóa đào tạo trình độ cơ bản về PPP tại Đồng Nai trong 02 ngày 16-17/8/2018. Khóa đào tạo cơ bản tập trung phổ biến những chính sách mới, quan trọng về PPP (Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2018), đồng thời cung cấp những kiến thức cơ bản để thực hiện đầu tư một dự án PPP với chương trình cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 8h30 đến 17h00 các ngày 16-17/8/2018;

Địa điểm: Trung tâm Golden Lotus, 105B Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đề nghị Quý cơ quan đăng ký danh sách đại biểu với Cục Quản lý đấu thầu trước ngày 15/8/2018 (anh Trung, điện thoại 08044775 hoặc 0916999961, email: nguyenviettrung@mpi.gov.vn).

    Tổng số lượt xem: 3196
  •