- Tên dự án: Đường từ khu du lịch Tam Đảo I sang khu du lịch Tam Đảo II, huyện Tam Đảo.

- Đơn vị công bố danh mục dự án: Ban Quản lý dự án công trình giao thông.

- Đơn vị chuẩn bị dự án: Sở Giao thông vận tải Vĩnh phúc.

- Loại hợp đồng: BOT.

- Tổng vốn đầu tư/ tổng mức đầu tư: 61.850.000.000 VND.

- Vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án: 0 VND.

- Mục tiêu của dự án: Kết nối các điểm du lịch Tam Đảo I, Tam Đảo II, khu danh thắng Tây Thiên, khu du lịch bến Tắm.

- Địa điểm thực hiện: Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Quy mô, công suất: Dự án nhóm C, công trình giao thông đường bộ cấp IV.

- Thời gian thực hiện: 2017 - 2018.

- Trạng thái dự án: Đã công bố danh mục dự án.

Chi tiết xem tại: http://muasamcong.mpi.gov.vn/

(Hướng dẫn: truy cập website trên rồi vào mục “Lựa chọn nhà đầu tư” --> “Công bố Danh mục dự án” --> gõ “20170110978” vào “Tìm kiếm bằng số CBDMDA”.)

    Tổng số lượt xem: 4059
  •