- Tên dự án: Đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ sông Sinh và Hạ tầng trường THCS chất lượng cao tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí theo hình thức BT.

- Đơn vị công bố danh mục dự án: Ban Quản lý dự án công trình thành phố Uông Bí.

- Đơn vị chuẩn bị dự án: Ban Quản lý dự án công trình thành phố Uông Bí.

- Loại hợp đồng: BT.

- Tổng vốn đầu tư/ tổng mức đầu tư: 42.063.011.000 VND.

- Vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án: 0 VND.

- Mục tiêu của dự án: Đầu tư xây dựng tuyến kè và tuyến đường công vụ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác (san nền, thoát nước xen kẹp giữa đường và kè) dọc 2 bên bờ sông Sinh; Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trường THCS chất lượng cao đảm bảo tiết kiệm ngân sách cho Nhà nước, huy động nguồn lực đầu tư của xã hội, góp phần đảm bảo tiêu thoát lũ, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân khu vực bờ sông, cải tạo môi trường, cảnh quan đô thị, an sinh xã hội.

- Địa điểm thực hiện: Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Quy mô, công suất: Thi công xây dựng tuyến kè chắn đất chạy dọc bờ sông Sinh, chiều dài tuyến 200m, điểm đầu nối với tuyến kè đang thi công (thuộc dự án Nạo vét lòng sông, xây kè chống sạt lở dòng sông Sinh), điểm cuối tuyến tại ranh giới Quy hoạch được phê duyệt.

- Thời gian thực hiện: 2017.

- Trạng thái dự án: Đã công bố danh mục dự án.

Chi tiết xem tại: http://muasamcong.mpi.gov.vn/

(Hướng dẫn: truy cập website trên rồi vào mục “Lựa chọn nhà đầu tư” --> “Công bố Danh mục dự án” --> gõ “20161204214” vào “Tìm kiếm bằng số CBDMDA”.)

    Tổng số lượt xem: 3854
  •