- Tên dự án: Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn.

- Đơn vị công bố danh mục dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lạng Sơn.

- Đơn vị chuẩn bị dự án: UBND thành phố Lạng Sơn.

- Loại hợp đồng: BT.

- Tổng vốn đầu tư/ tổng mức đầu tư: 452.103.800.000 VND.

- Vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án: 0 VND.

- Mục tiêu của dự án: Tạo ra khu dân cư mới nhằm sắp xếp ổn định dân cư; đáp ứng yêu cầu phát triển nhà ở và bố trí tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố ; tạo cảnh quan đô thị góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.Đồng thời, hiện thực hóa quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phường Đông Kinh.

- Địa điểm thực hiện: Phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

- Quy mô, công suất: Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư khoảng 600 hộ dân, diện tích sử dụng đất khoảng 20,7 Ha.

- Thời gian thực hiện: 2017 – 2020.

- Trạng thái dự án: Đã công bố danh mục dự án.

Chi tiết xem tại: http://muasamcong.mpi.gov.vn/

(Hướng dẫn: truy cập website trên rồi vào mục “Lựa chọn nhà đầu tư” --> “Công bố Danh mục dự án” --> gõ “20161214566” vào “Tìm kiếm bằng số CBDMDA”.)

    Tổng số lượt xem: 4131
  •