- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng đường 10C đoạn từ đường Long Hưng đến đê Trà Lý, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

- Đơn vị công bố danh mục dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình.

- Đơn vị chuẩn bị dự án: Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí Thăng Long.

- Loại hợp đồng: BT.

- Tổng vốn đầu tư/ tổng mức đầu tư: 115.500.000.000 VND.

- Vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án: 0 VND.

- Mục tiêu của dự án: Dự án đầu tư xây dựng đường 10C đoạn từ đường Long Hưng đến đê Trà Lý, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình giúp cho việc tham gia giao thông được an toàn, thuận lợi, góp phần hoàn thiện các tiêu chí đưa thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I trong thời gian tới đồng thời phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị của thành phố, lấy sông Trà Lý làm trục cảnh quan trung tâm thành phố.

- Địa điểm thực hiện: Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Quy mô, công suất: Đầu tư xây dựng tuyến đường 10C đoạn từ nút giao với đường Long Hưng đến đê Trà Lý, tổng chiều dài toàn tuyến 1.010m.

- Thời gian thực hiện: 2017 – 2019.

- Trạng thái dự án: Đã công bố danh mục dự án.

Chi tiết xem tại: http://muasamcong.mpi.gov.vn/

(Hướng dẫn: truy cập website trên rồi vào mục “Lựa chọn nhà đầu tư” --> “Công bố Danh mục dự án” --> gõ “20170107688” vào “Tìm kiếm bằng số CBDMDA”.)

    Tổng số lượt xem: 3893
  •