Tài liệu tham khảo về PPP của các nước trên thế giới.

(Chi tiết tại file đính kèm)


File đính kèm:
1._Hàn_Quốc.rar
2._Nhật_Bản.rar
3._Philippines.rar
4._2012_PPP_Handbook.pdf
5._Uncitral.rar
Báo_cáo_study_tour.rar
    Tổng số lượt xem: 3755
  •