Ngày 21/11/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 12378/VPCP-QHQT thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh về việc Việt Nam tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật khu vực do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ các nước đồng tài trợ. Theo đó Phó Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương Việt Nam tham gia Dự án hỗ trợ kỹ thuật khu vực "Nguồn vốn chuẩn bị dự án cho các nước Châu Á - Thái Bình Dương" do ADB và Chính phủ các nước: Nhật Bản, Canada và Úc đồng tài trợ.

(Thông tin về nguồn vốn AP3F tại file đính kèm - bản dịch đang được cập nhật)


File đính kèm:
VB_của_Bộ_KHĐT.pdf
VB_của_VPCP.pdf
Tài_liệu_hướng_dẫn_AP3F_(tiếng_Anh).pdf
Sổ_tay_hướng_dẫn_sử_dụng_nguồn_vốn_AP3F_(1).pdf
    Tổng số lượt xem: 723
  •