Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 • Sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án...

  Hỏi: Ngày 15/01/2018, Tỉnh A đã ký kết hợp đồng với nhà đầu tư về việc thực hiện dự án X theo hình thức BT (thanh toán bằng quỹ đất tại địa điểm Y). Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thành dự án X theo đúng hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, Chính phủ chưa ban hành Nghị định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho các Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT. Việc thanh toán cho nhà đầu tư phải căn cứ quy định nào?

 • Về chuyển tiếp quy định liên quan đến chi phí bảo toàn vốn cho...

  Hỏi: Hợp đồng A đã ký trước khi Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính có hiệu lực; trong đó hợp đồng có quy định mức chi phí lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và chi phí bảo toàn vốn do nhà đầu tư phải bỏ vốn chủ sở hữu trong giai đoạn xây dựng mà chưa thu hồi được vốn trong giai đoạn này. Tuy nhiên, Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 không quy định chi phí nêu trên. Khi quyết toán thì có được quyết toán các chi phí nêu trên hay không?

 • Dự án BT nhóm C có phải lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền...

  Hỏi: Dự án BT nhóm C có phải lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định chủ trương đầu tư không? Nếu không thì có phải công bố dự án sau khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi không?

 • Sửa đổi hợp đồng dự án PPP

  Hỏi: Ủy ban nhân dân tỉnh X đã ký kết hợp đồng với nhà đầu tư để thực hiện dự án A từ tháng 5/2016. Đến nay (tháng 12/2018), do phát sinh một số yếu tố, Ủy ban nhân dân tỉnh X và nhà đầu tư muốn sửa đổi một số nội dung trong hợp đồng. Như vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh X có phải sửa đổi và phê duyệt lại báo cáo nghiên cứu khả thi không? Có phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không? Nếu không, trường hợp hợp đồng dự án sau khi điều chỉnh có nội dung khác biệt với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp thì thực hiện như thế nào?

 • Nguồn vốn chuẩn bị dự án PPP

  Hỏi: Ủy ban nhân dân tỉnh X dự kiến thực hiện dự án A theo hình thức PPP và cần hướng dẫn chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư được bố trí từ nguồn nào? Nếu sử dụng nguồn vốn chuẩn bị đầu tư thì thực hiện theo quy định nào?

 • Dự án ứng dụng công nghệ cao thực hiện đầu tư theo hình thức PPP...

  Hỏi: Dự án ứng dụng công nghệ cao thực hiện đầu tư theo hình thức PPP theo quy trình như thế nào?

 • Đánh giá về vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp Nhà nước

  Hỏi: UBND tỉnh X đang tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Y theo hình thức PPP (tổng vốn đầu tư của dự án là 1.000 tỷ đồng). Hồ sơ mời thầu quy định vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 200 tỷ đồng. Trong các nhà đầu tư tham dự thầu có doanh nghiệp A là doanh nghiệp nhà nước. Theo báo cáo tài chính của năm gần nhất của nhà đầu tư đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tại thời điểm tham gia dự án, vốn điều lệ doanh nghiệp A là 350 tỷ đồng, hiện nay doanh nghiệp không góp vốn chủ sở hữu tham gia thực hiện dự án nào khác. Doanh nghiệp A cam kết vốn chủ sở hữu góp vào dự án là 200 tỷ đồng. Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá Doanh nghiệp A đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu. Nội dung đánh giá nêu trên có điểm nào cần lưu ý?

 • Gia hạn trong quá trình sơ tuyển dự án PPP

  Hỏi: Tỉnh A thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP. Ngay sau khi kết thúc sơ tuyển, xác định chỉ có 1 nhà đầu tư nộp sơ tuyển, bên mời thầu dự kiến gia hạn thời gian đóng sơ tuyển có được không? Việc gia hạn thực hiện như thế nào?

 • Thanh toán hợp đồng dự án BT

  Hỏi: Hoạt động đầu tư BT xây dựng chuyên giao đổi đất lấy hạ tầng đang có nhiều vướng mắc ở một số địa phương. Dừng dự án BT, nhiều địa phương kêu khó. Địa phương muốn giao đất sớm cho nhà đầu tư ở dự án đổi đất lấy hạ tầng theo phương thức BT. Tuy nhiên có nhiều vướng mắc về giải ngân vốn đầu tư công của Nhà nước ở các dự án này. Bài toán khó khăn nhất với địa phương trong dự án BT chính là làm thế nào để thực hiện đầu thanh toán đất cho nhà đầu tư. Vấn đề này vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể, do đó địa phương không áp dụng được, từ đó ảnh hưởng đến các dự án thực hiện theo phương thức này.

Lịch sự kiện