Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ...

Ngày 03/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Lịch sự kiện