Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư...

Ngày 09/7/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 4634/BKHĐT-QLĐT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Lịch sự kiện