Ngày 09/7/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 4634/BKHĐT-QLĐT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Chi tiết dự thảo tại file đính kèm.


File đính kèm:
Dự_thảo_Thông_tư_hướng_dẫn_Nghị_định_số_63_2018_về_PPP.pdf
    Tổng số lượt xem: 1126
  •