Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 • Áp dụng quy định chuyển tiếp Nghị định 63/2018/NĐ-CP

  Hỏi: Bên mời thầu A đang thực hiện đấu thầu rộng rãi (có sơ tuyển) lựa chọn nhà đầu tư dự án BT. Quá trình sơ tuyển thực hiện theo quy định Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định 30/2015/NĐ-CP, kết quả sơ tuyển đã được phê duyệt, có 1 nhà đầu tư đáp ứng được yêu cầu và được chỉ định thực hiện dự án. Hiện tại, Nghị định số 63/2018/NĐ-CP đã có hiệu lực mà kết quả lựa chọn nhà đầu tư chưa được phê duyệt. Như vậy, việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có phải thực hiện thủ tục phê duyệt bản vẽ thi công, dự toán và đấu thầu lại như quy định tại Nghị định 63/2018/NĐ-CP không?

 • Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư

  Hỏi: Theo quy định, thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu. Tuy nhiên, trong trường hợp nhà đầu tư có khả năng chuẩn bị hồ sơ đề xuất trong một khoảng thời gian ngắn hơn 30 ngày theo quy định, đồng thời có văn bản đề nghị nộp hồ sơ đề xuất sớm hơn so với thời hạn yêu cầu của hồ sơ yêu cầu nên việc bên mời thầu tiến hành đóng thầu sớm hơn so với yêu cầu có phù hợp không?

 • Yêu cầu về quy hoạch xây dựng đối với dự án BT như thế nào?

  Hỏi: Theo quy định tại Điều 35 của Nghị định 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 (nếu có) của quỹ đất dự kiến thanh toán cho Nhà đầu tư phải được lập, phê duyệt trước khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt. Trường hợp quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt trong đó bao gồm quỹ đất dự kiến thanh toán cho Nhà đầu tư thì có đủ điều kiện để phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hay không?

 • Điều chỉnh hợp đồng từ BOT sang BT

  Hỏi: Công ty A là nhà đầu tư được UBND tỉnh X giao thực hiện dự án Y theo hình thức BOT từ năm 2008. Do nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án nên đến nay chưa được triển khai. Đến thời điểm hiện tại, Công ty A xin điều chỉnh hình thức thực hiện dự án từ BOT sang BT. Công ty A đã lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án trình UBND tỉnh X phê duyệt. Dự án Y có phải tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu lại hay không?

 • Một số nội dung chuyển tiếp đối với hợp đồng BT

  Hỏi: a) Hiện nay, có một số dự án BT đã được duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015, theo đó chưa có quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 (nếu có) được lập và phê duyệt theo quy định tại Điều 35 của Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2016 của Chính phủ. Vậy việc sơ tuyển Nhà đầu tư chỉ được triển khai sau khi quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 (nếu có) được duyệt hay có thể thực hiện ngay căn cứ trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ? b) Đối với các hợp đồng BT đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư thống nhất nội dung (sau giai đoạn đàm phán hoặc sau khi ký kết thỏa thuận đầu tư hoặc sau khi ký tắt hợp đồng) trước thời điểm Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2016 của Chính phủ có hiệu lực thì có phải đàm phán lại theo các quy định tại Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2016 của Chính phủ không?

Trang Tiếp > Cuối >>
 

 EventCalendar

 

Lịch sự kiện