Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 • Sai lệch giữa số liệu tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán của nhà đầu tư và số liệu mà cơ quan quản lý thuế xác nhận thì xử lý thế nào?

  Hỏi: Bên mời thầu A khi thực hiện đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển của nhà đầu tư B để thực hiện dự án X thì phát hiện số liệu tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán của nhà đầu tư B không đúng với số liệu mà cơ quan quản lý thuế xác nhận. Như vậy, trong trường hợp này, bên mời thầu xử lý như thế nào? nhà đầu tư B có bị coi là gian lận không?

 • Đàm phán và ký kết biên bản đàm phán sơ bộ hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án PPP

  Hỏi: Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông thuộc UBND tỉnh X được giao làm Bên mời thầu dự án Y theo hình thức PPP. Ban có được đàm phán sơ bộ hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu Dự án Y không? Nhà đầu tư này ký biên bản đàm phán sơ bộ hợp đồng với đại diện của Ban hay UBND tỉnh?

 • Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau thời điểm đóng thầu có bị loại không?

  Hỏi: Công ty A tham gia sơ tuyển dự án X ở tỉnh B. Công ty A đã đăng ký tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm đóng thầu 2 ngày; tuy nhiên, sau khi đóng thầu, Công ty A có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhưng chưa cập nhật ngành nghề theo đăng ký kinh doanh mới trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Ngành nghề đăng ký kinh doanh mới của Công ty A theo giấy xác nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương trước thời điểm đóng thầu và lĩnh vực kinh doanh phù hợp với Hồ sơ mời sơ tuyển dự án X. Hiện nay, Bên mời thầu đang yêu cầu Công ty A làm rõ nội dung này và cho rằng nhà đầu tư đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng ngành nghề kinh doanh mới cập nhật sau thời điểm đóng thầu là không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời sơ tuyển. Như vậy Công ty A có bị loại không?

 • Lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

  Hỏi: Việc lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua các hình thức nào? UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị chủ trì tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh có đúng quy định không?

 • Có thể chuyển từ thanh toán bằng quỹ đất sang thanh toán bằng tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư BT được không?

  Hỏi: Ủy ban nhân dân tỉnh X đã ký hợp đồng dự án BT vào tháng 5/2017, trong đó đã xác định quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư, thời điểm thanh toán là thời điểm ban hành quyết định giao đất. Đến nay, dự án này chưa hoàn thành việc thanh toán cho nhà đầu tư. Tỉnh X có thể chuyển từ thanh toán bằng quỹ đất sang thanh toán bằng tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư BT được không?

Trang Tiếp > Cuối >>
 

 EventCalendar

 

Lịch sự kiện