Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 • Sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng BT

  Hỏi: Ngày 15/01/2018, Tỉnh A đã ký kết hợp đồng với nhà đầu tư về việc thực hiện dự án X theo hình thức BT (thanh toán bằng quỹ đất tại địa điểm Y). Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thành dự án X theo đúng hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, Chính phủ chưa ban hành Nghị định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho các Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT. Việc thanh toán cho nhà đầu tư phải căn cứ quy định nào?

 • Về chuyển tiếp quy định liên quan đến chi phí bảo toàn vốn cho nhà đầu tư

  Hỏi: Hợp đồng A đã ký trước khi Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính có hiệu lực; trong đó hợp đồng có quy định mức chi phí lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và chi phí bảo toàn vốn do nhà đầu tư phải bỏ vốn chủ sở hữu trong giai đoạn xây dựng mà chưa thu hồi được vốn trong giai đoạn này. Tuy nhiên, Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 không quy định chi phí nêu trên. Khi quyết toán thì có được quyết toán các chi phí nêu trên hay không?

 • Dự án BT nhóm C có phải lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định chủ trương đầu tư không?

  Hỏi: Dự án BT nhóm C có phải lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định chủ trương đầu tư không? Nếu không thì có phải công bố dự án sau khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi không?

 • Sửa đổi hợp đồng dự án PPP

  Hỏi: Ủy ban nhân dân tỉnh X đã ký kết hợp đồng với nhà đầu tư để thực hiện dự án A từ tháng 5/2016. Đến nay (tháng 12/2018), do phát sinh một số yếu tố, Ủy ban nhân dân tỉnh X và nhà đầu tư muốn sửa đổi một số nội dung trong hợp đồng. Như vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh X có phải sửa đổi và phê duyệt lại báo cáo nghiên cứu khả thi không? Có phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không? Nếu không, trường hợp hợp đồng dự án sau khi điều chỉnh có nội dung khác biệt với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp thì thực hiện như thế nào?

Trang Tiếp > Cuối >>
 

 EventCalendar

 

Lịch sự kiện