- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng đường đường liên xã Vũ Quý – Vũ Trung đoạn từ ĐT.458 (tỉnh lộ 39B cũ) đến Nhà văn hóa thôn 9 xã Vũ Trung.

- Đơn vị công bố danh mục dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình.

- Đơn vị chuẩn bị dự án: Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hạ tầng Dầu Khí.

- Loại hợp đồng: BT.

- Tổng vốn đầu tư/ tổng mức đầu tư: 66.950.622.000 VND.

- Vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án: 0 VND.

- Mục tiêu của dự án: Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường liên xã Vũ Quý – Vũ Trung giúp cho việc tham gia giao thông được an toàn, thuận lợi, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của khu vực.

- Địa điểm thực hiện: Xã Vũ Quý, Vũ Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

- Quy mô, công suất: Đầu tư xây dựng đường đường liên xã Vũ Quý – Vũ Trung đoạn từ ĐT.458 (tỉnh lộ 39B cũ) đến nhà văn hóa thôn 9 xã Vũ Trung, chiều dài tuyến là L = 3.209,75 m.

- Thời gian thực hiện: 2017-2019.

- Trạng thái dự án: Đã công bố danh mục dự án.

Chi tiết xem tại: http://muasamcong.mpi.gov.vn/

(Hướng dẫn: truy cập website trên rồi vào mục “Lựa chọn nhà đầu tư” --> “Công bố Danh mục dự án” --> gõ “20161219391” vào “Tìm kiếm bằng số CBDMDA”.)

    Tổng số lượt xem: 808
  •