- Tên dự án: Dự án ĐTXD công trình văn hóa, thể thao, nghĩa trang, đường giao thông các thôn xã Đông Tiến, huyện Yên Phong theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT).

- Đơn vị công bố danh mục dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

- Đơn vị chuẩn bị dự án: Liên danh Công ty thương mại và xây dựng Đức Việt (TNHH) và Công ty cổ phần Đông Đô.

- Loại hợp đồng: BT.

- Tổng vốn đầu tư/ tổng mức đầu tư: 99.737.963.000 VND.

- Vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án: 0 VND.

- Mục tiêu của dự án: Việc xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn xã Đông Tiến, huyện Yên Phong nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung nông thôn mới của xã Đông Tiến đã được UBND huyện Yên Phong phê duyệt. Đồng thời giải quyết được các nhu cầu sinh hoạt của người dân tại khu vực thực hiện dự án.

- Địa điểm thực hiện: Tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

- Quy mô, công suất: Xây dựng các nhà văn hóa; Xây dựng các công trình thể thao; Đường giao thông tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

- Thời gian thực hiện: 2017 – 2018.

- Trạng thái dự án: Đã công bố danh mục dự án.

Chi tiết xem tại: http://muasamcong.mpi.gov.vn/

(Hướng dẫn: truy cập website trên rồi vào mục “Lựa chọn nhà đầu tư” --> “Công bố Danh mục dự án” --> gõ “20170108940” vào “Tìm kiếm bằng số CBDMDA”.)

    Tổng số lượt xem: 1345
  •