Ngày 19/4/2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ban hành Quyết định số 552/QĐ-BKHĐT về việc ban hànhQuy chế quản lý và sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á và Cơ quan Phát triển Pháp thuộc cấu phần 2 của Dự án Hỗ trợ đối tác công - tư (P3SP)(chi tiết tại file đính kèm).


File đính kèm:
552qdbkhdt20170420_16271880.pdf
    Tổng số lượt xem: 2128
  •