Bộ Kế hoạch và đầu tư(Cục Quản lýđấu thầu)tổ chức khóa đào tạo về PPP trong lĩnh vực xử lý nước thải tạiBà Rịa Vũng Tàu, cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ 8h30 đến 17h00 trong 02 ngày, 14-15/5/2015;

- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng, Bà RịaVũng Tàu,số 9,đường Thống Nhất, phường 1, Thành phốVũng Tàu;

- Chủ trì: Lãnh đạoCục Quản lý đấu thầu.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ chị Hồng Hà, điện thoại 08044681 hoặc 0977947472, fax 08044323, email:lehongha@mpi.gov.vn

    Tổng số lượt xem: 2308
  •